نه به نه در فروش بیمه های عمر
نه به نه در فروش بیمه های عمر
تعداد از این محصول : 0
مجموع قیمت : 39,900 تومان
یک آیتم در سبد خرید شما وجود دارد.
جمع محصولات : 0
جمع هزینه حمل  12,000 تومان
مجموع قیمت : 51,900 تومان

معجزه گر خاموش


اگر قرار باشد در کل زندگیتان فقط یک کتاب بخوانید‌، باید این کتاب را انتخاب کنید‌.

129,000 تومان


کتابی برای آگاهی‌، آزادی و عشق...


کتابی برای به گونه‌ی دیگر زیستن در جهانی دیگر...


کتابی برای رها شدن از اسارت‌های خود ساخته...برای یاد گرفتن پرواز و یافتن آزادی...


کتابی برای از نو ساختن و دوباره متولد شدن ولی اینبار به گونه‌ی دیگر...

قدمگاه های کتاب:
قدم اول: پرواز
قدم دوم‌: افسانه شخصی
قدم سوم‌: آفرینش زندگی
قدم چهارم‌: قدرت قلب
قدم پنجم‌: شهود و مکاشفه
قدم ششم‌: سکوت و مراقبه
قدم هفتم‌: سوختن در آتش اکنون
قدم هشتم‌: جدال بین نفس و عشق در روابط
قدم نهم‌: طلب کردن و دریافت کردن
قدم دهم‌: اقیانوس درون
قدم یازدهم‌: قدرت کیهانی
قدم دوازدهم‌: بهشت موعود
و قدم آخر‌: آگاهی‌، آزادی‌، عشق‌.


در این کتاب خواهید آموخت که خود را با جنبه ای از هستی تان پیوند دهید که پیش از این مشاعرتان از امکان چنین پیوندی بی اطلاع بوده است‌!

این کتاب به خوبی برایتان توضیح داده است که چرا اغلب بر عکس چیزی را که برایش دعا میکنید ، به دست می آورید.

برای این کتاب فرقی نمیکند مشکل شما چیست و چقدر بزرگ است‌؛آموخته های آن میتواند هر مشکلی را در خودش حل کند‌!
 
این کتاب مقصد یا هدف خاصی را دنبال نمیکند‌؛ برای شما برنامه خاصی ندارد. فقط پرده ها را کنار میزند و حقایق جهان هستی را برای شما آشکار می سازد؛ آن گاه خود خواهید دانست چگونه خود و زندگی تان را دگرگون سازید. چه بسا در بسیاری از صفحات این کتاب فقط با خواندن و درک مطالب آن صفحات تغییرات شگفت و زیادی در خود و دنیای تان احساس خواهید کرد .

آنچه که در این کتاب میخوانیم اگر نگوییم تماما ، باید گفت عمدتا بر خلاف آنچه است که زندگی میکنیم ، برخلاف آنچه است که ما اعتقاد داریم ، بر خلاف چیزی است که به ما یاد داده اند .
 
اگر نمی خواهید مانند میلیونها انسان دیگر که شناخت درستی از زندگی ندارند و فقط چون زنده هستند زندگی میکنند و بی آنکه بدانند کجا میروند به سرعت در حرکت هستند ، به خواندن این کتاب نیاز دارید‌.
این کتاب معجزه‌گری عجیب در دنیای پر تلاطم امروز است‌...