فکر و فرهنگ نوبنیاد مرز و بوم خاصی نمیشناسد و در هیچ وطن ودین و سیاستی محدود نمیشود. به شخص خاصی تعلق ندارد و دنباله رو طیف خاصی نیست ، بلکه ارائه دهنده دیدگاه و فرهنگ متفاوتی است برای رشد و تعالی مادی و معنوی بشر در تمام زمینه ها و در عین حال نجات او از تمام مشکلاتی که در آن غل و زنجیر شده است. و در حقیقت فکر و فرهنگ نوبنیاد یک دانشگاه قدرتمند انسان ساز و آگاه ساز است که فارغ التحصیلان آن اشخاصی با دیدگاه کاملا متفاوت هستند و آنها را بر همه آنچه که لازم برای داشتن یک زندگی زیبا ؛ قدرتمند ؛ ثروتمند ، هدفمند که همراه با عشق و امید ؛ آرامش و لذت ؛ آزادی و هیجان ؛ خودآگاهی و خود باوری میباشد. و در واقع با آگاهی که می یابید شما تبدیل به تصویری از خداوند در زمین میشوید. تنها راه نجات بشر از تمام محدویتها و رسیدن به اوج توانایی ها و ایده ال ها آگاهی او نسبت به ماهیت واقعی زندگی و کشف قدرت نامحدودش برای تغییر هر وضعیت نامطلوبی است. و این آگاهی تنها با مطالعه و آموزش صحیح میسر میباشد. نقش" فکر و فرهنگ نوبنیاد " واسطه بودن بین شما و آگاهی میباشد. و به زبانی دیگر نوبنیاد با ارائه کتب و محصولاتی متفاوت در زمینه توسعه فردی با سرعتی شگفت انگیز اما قدم به قدم تمام شما و دنیای شما را رویایی خواهد کرد. و آن محصولات در واقع به شما می آموزند که چگونه به همه آنچه که میخواهید برسید و در عین حال سرشار از رضایت درونی ؛ لذت و آرامش باشید. و به عنوان شخصی بسیار مفید و سازنده برای جهان هستی و جوامع بشری به خوبی بدرخشید