نه به نه در فروش بیمه های عمر
نه به نه در فروش بیمه های عمر
تعداد از این محصول : 0
مجموع قیمت : 39,900 تومان
یک آیتم در سبد خرید شما وجود دارد.
جمع محصولات : 0
جمع هزینه حمل  12,000 تومان
مجموع قیمت : 51,900 تومان

9 اصل معنوی


قانون جذب

19,000 تومان


‌ ⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜ شما در وجود خود نیرویی دارید که قادرید هر آنچه را خواستار آن باشید جذب کنید... این اصل؛ مهم ترین موضوع کتاب " 9 اصل معنوی " است. اصول معنوی شامل برنامه ای گام به گام به سوی مکاشفه ای روحی است. هر اصل به اصل بعدی مرتبط میشود و چنانچه این اصول را به ترتیب و بطور متوالی به کار ببرید؛ به تدریج خود را همچون معجزه ای کامل خواهید دید که با عزمی راسخ به روح فراگیر جهانی متصلید و می دانید در خلق زندگی خود و آنچه جذب وجودتان میشود ، مشارکت دارید. مکاشفه چیزی نیست جز شکل بخشیدن به جنبه ی تازه ای از خودتان. در این کتاب خواهید آموخت که خود را با جنبه ای از هستی تان پیوند دهید که پیش از این مشاعرتان از امکان چنین پیوندی بی اطلاع بوده است.